2018

Stilleven
beeld van een jaar geleden

Ze pakte haar spullen
alles zat erop en eraan.

-

Still life
an image of a year ago

She packed her things
everything was done.

-

collage
magazine cut-outs