2019

Lagen van een proces (een verkenning)

Het eenvoudige papieren knipsel als metafoor voor het intuïtieve spel dat de kunstenaar van nu
aangaat in de verkenning van de grenzen van zijn werkveld.
De deuren naar andere disciplines staan wagenwijd open – krachten en ideeën worden gebundeld.
Zo ontdekt men samen nieuwe lagen van kunst.

foto - collage
werk gemaakt voor de fototentoonstelling 30 jaar Kunstenaars Vereniging Flevoland (KVF)
KVF 30 jaar - Hoe zien we de kunstenaar - Digitale Catalogus

-

Layers of a process (a study)

The simple paper cut-out as a metaphor for the intuitive play of today's artist and the exploration of the boundaries of his field.
Disciplines are joining forces, sharing strengths and ideas to discover new layers of art.

photograph - collage
made for the photo exhibition 30 years Artists' Association Flevoland (KVF)